Publicado en General

Carta del día : 4 de oros

Carta del dia: el 4 d’oros. Pot significar un tancament, una falta d’obertura, un bloqueig o una aturada en el progrés, un mantenir-se aïllat. Potser avarícia, el personatge es guarda els «oros», no és generós… D’altra banda La carta també indica que aquesta actitud pot haver estat útil en algun moment. Et fa pensar en alguna cosa o en algú? Continua sent útil?
//
Carta del dia: el Cuatro de Oros. Puede significar un cierre, una falta de abertura, un bloqueo una parada en el progreso; un mantenerse aislado… puede ser que signifique también avaricia porque el personaje guarda sus oros, no es generoso…
Por otro lado también indica que esta actitud puede haber sido útil en algunos momentos. Te hace pensar en algo o alguien cercano a ti? Sigue siendo útil?

Autor:

Estudiante de la vida. Apoyo a las mujeres. Yoga. Meditación. PNL. Familia.