Los riesgos de la adolescencia

La adolescencia es una época que nos sobrepasa como padres / madres. Kashfi Rahman hizo un estudio, y dice que la habituación a la toma de riesgos: miedo, estrés, culpabilidad … Y cuanto más se ponían en riesgo, menos los afectaba. Ella estudió que cuanto más riesgos tomaban, el cerebro cambiaba y cada vez los riesgos eran más altos.

La conclusión de Kashfi Rahman fue que, ella también fue viendo como los riesgos que ella había ido tomando eran más altos, esto significaba que existen riesgos de todo tipo, algunos que ponen en peligro la salud de los adolescentes, otros pueden ser un buen incentivo para poder escalar más arriba, también en la investigación o en el mundo estudiantil o laboral. Lo que ha descubierto es que los riesgos son inevitables. De qué manera los toman, eso ya depende de ellos, de quien esté a su lado, y de la influencia que tengan, de la forma en que perciban estos incentivos.

Podemos preguntarnos, como padres / madres: cómo podemos ayudar a los adolescentes que tenemos cerca a coger riesgos (no protegerlos !!) que sean positivos y útiles para ellos y ellas?

Els riscos dels adolescents

L’adolescència és una època que ens sobrepassa com a pares/mares. Kashfia Rahman va fer un estudi, i diu que l’habituació a la presa de riscos : por, estrès, culpabilitat… I com més es posaven en risc, menys els afectava. Ella va estudiar que com més riscos prenien, el cervell canviava i cada vegada els riscos eren més alts.

La conclusió de Kashfia Rahman va ser que, ella també va anar veient com els riscos que ella havia anat prenent eren més alts, això significava que hi ha riscos de tota mena, alguns que posen en perill la salut dels adolescents, altres poden ser un bon incentiu per poder escalar més amunt, també en la investigació o en el món estudiantil o laboral. El que ha descobert és que els riscos són inevitables. De quina manera els prenen, això ja depèn d’ells, de qui estigui al seu costat, i de la influència que en tinguin, de la manera com percebin aquests incentius.

Podem preguntar-nos, com a pares/mares: com podem ajudar els adolescents que tenim a prop a agafar riscos (no a protegir-los!!) que siguin positius i útils per ells i elles?

6 de Bastos

La carta del dia: el 6 de bastos.
Esta carta en particular hace pensar en un reconocimiento público, la victoria y el éxito, a partir del trabajo hecho y realizado satisfactoriamente. Has conseguido aprovechar tus recursos y han estado bien focalizados. Ahora toca disfrutarlo y compartirlo. Te mereces disfrutarlo!!
//
Aquesta carta en particular fa pensar en un reconeixement públic, la victòria i l’èxit, a partir del treball ben fet i realitzat satisfactòriament. Has aconseguit aprofitar els teus recursos i han estat ben focalitzats. Ara toca gaudir-lo i compartir-lo. T’ho mereixes!!
#tarotcards #tarot #tarotcoaching #coaching

La carta del dia: el 4 de bastos

La carta del dia avui és el 4 de bastos. Aquesta és la carta que expressa el resultat de la feina ben feta, de merèixer la celebració d’allò que has treballat. Potser aquest cap de setmana pots gaudir dels resultats del treball, del descans merescut, amb bona companyia. Et diu alguna cosa? Com ho celebraràs? //

La carta del día hoy es el 4 de bastos. Esta es la carta que expresa el resultado del trabajo bien hecho, de merecerte una buena celebración por lo que has trabajado. Quizás este fin de semana puedes disfrutar de los resultados del trabajo, del descanso merecido, con buena compañía. Te dice algo?

Taller gratuït de TRE a Sanament, divendres 26 d’abril

Un ànec tremolant per treure’s l’aigua i quedar-se com nou. Font: Pixabay

Divendres 26 d’abril, a les 19h, després de la sessió de ioga habitual de les 18h, farem una sessió col·lectiva gratuïta de TRE, en la qual només us demano que us deixeu filmar perquè em pugui avaluar la formadora. Un cop m’avaluï (serà un vídeo totalment privat i que només compartiré amb ella) aquest vídeo serà completament esborrat. Si em voleu ajudar en la formació de TRE, aquest és un bon moment!! Moltes gràcies!! Per a més informació sobre què és el TRE: http://www.trespain.es

Ya soy YACEP / Ja soc YACEP

Em fa molt feliç haver-me acreditat com a YACEP (Yoga Alliance Continuing Education Provider). Espero poder ser útil a moltes persones, tant als professors/es com als/les alumnes. Namasté

//

Me hace muy feliz haberme acreditado como YACEP (Yoga Alliance Continuing Education Provider).
Espero ser útil tanto a profesores/as como a alumnos/as. Namasté